Üye Bilgi Güncelleme

Firma Ünvanı: *
Firma Yetkilisinin Adı Soyadı: *
T.C Kimlik No:*
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi:*
Vergi Kimlik No:*
Adres:
GSM:*
Sabit Tel:
Faks:
E-Posta:*
İştigal konusu:
Açıklama:
Doğrulama kodu:
Yukardaki kodu aşağıya giriniz

* alanların doldurulması zorunludur.

Verdiğiniz bilgiler etkinliklerden haberdar olmanız ve Size zamanında ulaşabilmemiz amacıyla kullanılacaktır.

Üye bilgilerinizi odamızı  (0 274 614 13 81) arayarak da yenileyebilirsiniz. 


Hatırlatma: Ticaret Sicili Müdürlüğü'ndeki bilgilerinizde değişiklik olduğunda belgeleriyle birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.