Kalite Politikamız

✔ 5174 sayılı kanun gereklerini yerine getirmek

✔ Üye mutluluğunu ve gelişimini sağlamak ve sürekli iyileştirmek

✔ Çalışan mutluluğunu ve gelişimini sağlamak ve sürekli iyileştirmek

✔ Tedarikçi mutluluğunu ve gelişiminisağlamak ve sürekli iyileştirmek

✔ Kapsamında bulunan tüm hizmetleri zamanında ve sonuç odaklı olarak gerçekleştirmek

✔ Süreç bazlı risk analizlerinin sonuçlarına göre iyileştirmeler planlamak

✔ KYS ‘nin uygulanabilir şartlara uyumlu olarak çalışmasını sağlamak
Yukarıda yazılı olan tüm şartlara uyulacağı taahhüt edilir.

Yayın Tarihi : 12.09.2016