Disiplin Kurulu

Kadir Ali Osman Türe
Disiplin Kurulu Başkanı


Osman YILMAZER
Disiplin Kurulu Üyesi
Ahmet ÇAKIR
Disiplin Kurulu Üyesi
İsmail SOYKAN
Disiplin Kurulu Üyesi
Emin İlhan AKAN
Disiplin Kurulu Üyesi
İhsan TEMİZ
Disiplin Kurulu Üyesi