Çarşamba, Temmuz 24, 2024
10 °c
Kutahya

Sigorta Levha Kayıt

Sigorta Levha Kayıt

TOBB SİGORTA LEVHAYA KAYIT
Odamız, sigorta acentelerinin levhaya kaydı işlemlerini gerçekleştiren yetkili odalardan birisidir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince tüm sigorta acenteleri ticaret sicili-tescil işlemleri Odaya başvurularını yaparak TOBB-Levhaya Kayıt İşlemlerini gerçekleştirmek zorundadır.

Sigorta acentelerinin TOBB-levhaya kaydı ile ilgili her türlü işlemleri ilgili birimlerimiz  tarafından yapılmaktadır.

5684 sayılı sigortacılık kanunu, sigorta acenteleri ile ilgili yönetmelik ve Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen sektör duyurularını ekte bulabilirsiniz.

Ayrıca sigortacılık mevzuatına ve sigorta acentelerine yönelik her türlü bilgiye; TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’nün web sitesinden (www.sigorta.org.tr), Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik bölümünden (www.hazine.gov.tr) ve sigortacılık eğitimleri ile ilgili her türlü bilgiye (www.segem.org.tr) adresinden ulaşılabilmektedir.

TOBB Levha Kaydı İçin İstenen Belgeler aşağıdaki gibidir:

BAŞVURU DİLEKÇESİ
GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1.    VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2.    İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
3.    ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Belgenin konu kısmında “Resmi Kurum” yazmalıdır.)
4.    İFLAS KONKORDATO BELGESİ
5.    EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA ASLI VE SURETİ
6.    TİCARET SİCİL GAZETESİ
7.    TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ
8.    MAL VARLIĞI BEYANI (EN AZ 50.000 TL.)
9.    TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2)
10.    BİLGİ FORMU (EK-3 )
11.    STATİK IP SERVİS SAĞLAYICISINDAN ALINACAK RESMİ BELGE
12.    (TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ
13.    (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA), ACENTELİK TESCİLİNE            AİT TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SURETİ
14.    (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABANCI DİL BELGESİ
15.    TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTESİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1.    VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2.    İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
3.    ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Belgenin konu kısmında “Resmi Kurum” yazmalıdır.)
4.    İFLAS / KONKORDATO BELGESİ
5.    DİPLOMA ASLI VE SURETİ
6.    İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7.    SGK HİZMET DÖKÜMÜ (SGK İl Müdürlüklerinden alınacak, hizmet dökümünde yer alan işyeri             kodlarının firma ünvanını gösterir belge)
8.    SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

       TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR.

       MESLEKİ TECRÜBE SGK’DAN ALINACAK BELGE İLE İSPATLANMALIDIR.
       TESCİL İŞLEMLERİNİ 14 NİSAN 2008 TARİHİ AKŞAMINA KADAR TAMAMLAMIŞ SİGORTA ACENTELERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI YAPTIRMAMIŞSA 31.12.2008 TARİHİNE KADAR TANZİM ETTİRMEK; 14 NİSAN 2008 TARİHİNDEN SONRA KURULAN SİGORTA ACENTELERİ İSE SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN ACENTELİK SÖZLEŞMESİ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ BİR AY İÇERİSİNDE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI TANZİM ETTİREREK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR.

       SİGORTA ACENTELERİNİN, SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YOKSA LEVHAYA KAYITTAN SONRA 6 AY İÇERİSİNDE EN AZ BİR SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPARAK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR.

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1.    ŞUBE ADRES, TELEFON VE STATİK IP’LERİNİ İÇEREN DİLEKÇE (STATİK IP SERVİS                  SAĞLAYICISINDAN ALINACAK RESMİ BELGE)
2.    ŞUBE TESCİLİNİ GÖSTERİR TİCARET SİCİL GAZETESİ
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1.    TİCARET SİCİL GAZETESİ
2.    TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ ASLI
3.    ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ SURETİ
4.    İMZA SİRKÜLERİ SURETİ
5.    VERGİ LEVHASI SURETİ
6.    İFLAS KONKORDATO BELGESİ
7.    TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2)
8.    BİLGİ FORMU (EK-3 )
9.    STATİK IP SERVİS SAĞLAYICISINDAN ALINACAK RESMİ BELGE
10.    (TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ
11.    (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA), ACENTELİK TESCİLİNE            AİT TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SURETİ
12.    TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER
1.    VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2.    İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
3.    ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Belgenin konu kısmında “Resmi Kurum” yazmalıdır.)
4.    İFLAS / KONKORDATO BELGESİ
5.    EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA ASLI VE SURETİ
6.    İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7.    SGK HİZMET DÖKÜMÜ (SGK İl Müdürlüklerinden alınacak, hizmet dökümünde yer alan işyeri              kodlarının firma ünvanını gösterir belge)
8.    TAAHÜTNAME (EK-1)
9.    BİLGİ FORMU (EK-3 )
10.    (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABANCI DİL BELGESİ
11.    CEP TELEFONU NUMARASI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1.    VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2.    İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
3.    ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Belgenin konu kısmında “Resmi Kurum” yazmalıdır.)
4.    İFLAS / KONKORDATO BELGESİ
5.    EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMASININ ASLI VE SURETİ
6.    İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7.    SGK HİZMET DÖKÜMÜ (SGK İl Müdürlüklerinden alınacak, hizmet dökümünde yer alan işyeri kodlarının firma ünvanını gösterir belge)
8.    SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1.    ŞUBE ADRES, TELEFON VE STATİK IP’LERİNİ İÇEREN DİLEKÇE (STATİK IP SERVİS SAĞLAYICISINDAN ALINACAK RESMİ BELGE)
2.    ŞUBE TESCİLİNİ GÖSTERİR TİCARET SİCİL GAZETESİ

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER
1.    VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2.    ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Belgenin konu kısmında “Resmi Kurum” yazmalıdır.)
3.    İFLAS / KONKORDATO BELGESİ
4.    TAAHHÜTNAME (EK-1)
5.    BİLGİ FORMU (EK-3 )

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER
1.    İFLAS / KONKORDATO BELGESİ
2.    TAAHHÜTNAME (EK-1)
3.    BİLGİ FORMU (EK-3 )

TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR.

MESLEKİ TECRÜBE SGK’DAN ALINACAK BELGE İLE İSPATLANMALIDIR.

TESCİL İŞLEMLERİNİ 14 NİSAN 2008 TARİHİ AKŞAMINA KADAR TAMAMLAMIŞ SİGORTA ACENTELERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI YAPTIRMAMIŞSA 31.12.2008 TARİHİNE KADAR TANZİM ETTİRMEK; 14 NİSAN 2008 TARİHİNDEN SONRA KURULAN SİGORTA ACENTELERİ İSE SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN ACENTELİK SÖZLEŞMESİ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ BİR AY İÇERİSİNDE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI TANZİM ETTİREREK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR.

SİGORTA ACENTELERİNİN, SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YOKSA LEVHAYA KAYITTAN SONRA 6 AY İÇERİSİNDE EN AZ BİR SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPARAK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR.

Oda İşlemleri

Hesabınıza giriş yapın

Fill the forms bellow to register

Şifreyi Sıfırla

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.